Od roku 2009 se pro základní a střední školy začal navrhovat rámcový vzdělávací program pro výuku finanční gramotnosti, který byl oficiálně zařazen do škol v roce 2013. Spousta lidí se finanční gramotnosti nenaučí nikdy, tudíž nemohou svým potomkům předat správné informace o tom, jak hospodařit se svými penězi. To by měli případně zastat učitelé ve školách, kteří žáky dle vzdělávacího programu seznámí s tím, jak s penězi správně a ekonomicky nakládat.
finanční plánování
Průběžné studie o finanční gramotnosti v České republice ukazují, že se celkově finanční gramotnost Čechů mírně zlepšuje. Ne sice o moc, ale alespoň je z průzkumů patrné, že Češi si více spoří. Bohužel skoro polovina z respondentů ale neví, kolik by i měli naspořit např. na důchod.  Až třetina dotázaných občanů ale bohužel ani neví, jak dlouho by si dokázali udržet životní standard v případě nenadálé ztráty zaměstnání.
Čemu Češi v oblasti financí nerozumí?
52% lidí v Česku má celkovou nízkou finanční znalost. Obecně je problém hlavně při výpočtu úrokové sazby. Tu určilo správně jen 58% respondentů. S odpovědí měli problém hlavně lidé s nízkým stupněm vzdělání a důchodci. Další oblastí, kde je patrný problém, je sestavování pravidelného finančního rozpočtu domácnosti. Ten si sestavuje pouze asi 43% českých domácností. Češi se obecně chovají spíše ekonomicky nezodpovědně, dokazují to údaje za posledních pět let, které se bohužel téměř nezměnily.
Naopak pozitivní výsledky finanční gramotnosti vykazovaly osoby s vyšším vzděláním či vyššími příjmy. Odkládají si pravidelně peníze a mají lepší přehled v oblasti financí.
žárovka v obláčku
Test finanční gramotnosti
Na internetu si snadno můžete ve vyhledávači najít a zkusit nějaký test finanční gramotnosti a zjistit tak, jak na tom jste. Test má například 10 otázek, kde vybíráte ze 4 možných odpovědí. Na konci je Vám test vyhodnocen a vy zjistíte, zda máte v této oblasti co zlepšovat nebo jestli penězům rozumíte dobře.