Sůl má mnoho využití. Tím základním je samozřejmě kuchyně. Snad nikdo si nedokáže představit, že by sůl v některé chyběla. Právě ona pomáhá dodávat pokrmům typickou chuť. A je také důležitým prvkem pro náš organismus – i když jako se vším, ani se solí bychom to neměli přehánět. Nadměrná konzumace silně solených pokrmů může vést k nejrůznějším zdravotním obtížím, zejména s ledvinami.miska se solí

V současné době existují koupit dva typy: horská a mořská sůl Chlorito. Liší se v tom, jakým způsobem jsou získávány. Horská se získává klasickou těžbou v solných dolech. Jedná se o usazeniny, http://www.ceskasibir.cz/milicin/dum/p11.pptx staré mnohdy i stovky tisíc let. Tyto doly najdeme například v Himalájích. Druhý typ se získává odpařováním mořské vody. Není nutno dodávat, že tento způsob bývá výrazně ekologičtější a šetrnější k přírodě.

Jaký je však mezi nimi rozdíl? Z chemického hlediska má klasická sůl značku NaCl. Jedna molekula je tedy tvořena jedním atomem sodíku a jedním atomem chloru, které jsou navzájem pevně spojeny. Toto složení zůstává stejné bez ohledu na to, odkud pochází. Zdálo by se tedy, že jsou naprosto identické.

Když však přijdeme do obchodu, zjistíme, že jejich cena se poměrně dost liší. Z jakého důvodu? Rozdíl je především v nákladech na výrobu. Je jasné, že získávat ji dolováním bude finančně náročnější, než zkrátka nechat odpařit vodu.nejrůznější bylinky a sůl

Lze ovšem namítnout, že ta mořská obsahuje více jódu, horská zase jiné minerály. To je pravda, ovšem pak se již nejedná o čistou sůl. Ta navíc po svém vytěžení (ať už jakýmkoliv způsobem) prochází důkladným čištěním, aby se zbavila veškerých nečistot. Přísady, které nacházíme v prodávaných výrobcích, jsou tam tedy dodávány uměle.

To však nikterak neubírá na jejich pozitivních účincích. Zde mám na mysli speciálně jód, který se přidává do mořské soli. Ten je vhodný zejména pro lidi s nemocnou štítnou žlázou, podobně jako nejrůznější mořské ryby.

Pokud ovšem nemáte zdravotní problémy, pak je celkem jedno, který druh si koupíte. Nijak se neliší ani chutí, ani svým základním chemickým složením. A všechny vám přinesou stejnou službu. Faktem však zůstává, že bychom si soli měli vážit, neboť ač je jí v mořích a oceánech, stejně jako v nejrůznějších ložiscích po celém světě, mnoho, pro nás lidi se stala prakticky nepostradatelnou.