Někdy stáří nepřináší moudrost, ale dovede naopak dobrý rozum zcela vzít. To platí v případě, že senior onemocní zákeřnou a obávanou Alzheimerovou chorobou. Je to těžká situace zejména pro jeho blízké. Zatímco sám nemocný se pomalu uzavírá do svého neproniknutelného světa různých bludů a klamů, jeho nebližší musejí s bolavým srdcem sledovat jeho pomalou zkázu.

alzheimer choroba

o Je to všechno opravdu nevyhnutelné?
· Určitě není zapotřebí trápit sebe a vlastně i toho nemocného.
· Laik totiž nemůže dostatečně pochopit všechny potřeby, které nemocný Alzheimerem má.

· Může ho sebevíce milovat, a přesto mu přestává rozumět.
Není určitě nutné se za každou cenu snažit postarat o takto nemocného člověka. Daleko rozumnějším řešením je najít vhodný náhradní domov , ve kterém budete mít jistotu, že se o nemocného dobře postarají. A nejen to. Jejich služby jsou daleko širší.

Pomoc pro celou rodinu

V domovech, které jsou specializované na pacienty, kteří trpí některou nemocí stáří, se snaží zpomalit tento proces všemi dostupnými prostředky. Můžete si být naprosto jisti, že pracovníci těchto center jsou lidé, pro které je prioritou zachování lidské důstojnosti.

stařec

· Budou se snažit uchovat, pokud už není možné rozvíjet, soběstačnost klienta.
· Zabojují, aby prodloužili čas, kdy je schopen váš blízký vést co nejkvalitnější život.
Nemocný senior se v domově pro nemocné Alzheimerovou chorobou bude cítit bezpečně a opravdu jako doma. ZÁJMY KLIENTA JSOU PRVOŘADÉ. Proto jsou tu vytvořeny takové podmínky, aby se co nejlepší formou podporovaly přirozené a plnohodnotné vztahy s rodinou a přáteli. Každý klient je tu brán jako osobnost, a nikoliv jako někdo, kdo jen přidělává starosti a práci. Tak, jak to poznali někteří nemocní v dobách minulých v léčebnách dlouhodobě nemocných.