NÄ›kteří lidé rádi slaví. A tak stále hledají nÄ›jaký důvod, nÄ›jakou záminku, která jim slavení umožní. Moje známá se kdysi pÅ™ed lety rozhodla, že nebudeÅ¡ slavit pouze jedny narozeniny, ale dopÅ™ejte si zábavu vícekrát v roce. A tak spatÅ™ily svÄ›tlo svÄ›ta takzvané „náhradní narozeniny“. My, její kamarádky, nevíme ani dne ani hodiny, kdy se rozezní telefon a na druhém konci zazní pozvání. Abyste byli více v obraze: tak například se dozvíte, že pÅ™esnÄ› pÅ™ed rokem, když plavala v moÅ™i, chytla ji kÅ™eÄ do nohy a ona se neutopila! Takže se vlastnÄ› podruhé narodila, a to je důvod k oslavÄ›.

Ty pravé

Když nás přítelkynÄ› vÅ¡echny svolá, má pÅ™ipravenou spoustu pohoÅ¡tÄ›ní a nÄ›co na zapití a v samotném bÄ›hem této párty již plánuje a pÅ™emýšlí, kdy se v průbÄ›hu roku uskuteÄní další, v tomto poÅ™adí již tÅ™etí, narozeniny. Rozhodli jsme se ji tentokrát pÅ™ekvapit a naplánovali netradiÄní oslavu narozenin, tentokrát tÄ›ch pravých. Jídlo a pití samozÅ™ejmÄ› také nechybÄ›ly, ale navíc pÅ™iÅ¡el i opravdový kouzelník. VÅ™ele vám doporuÄuji, aby tak nÄ›jak vypadala i vaÅ¡e oslava narozenin. Věřte, že budou nezapomenutelné.